Vrtec Ivančna Gorica

Vrtec Marjetica - Matični vrtec

Cesta občine Hirschaid 6
1295 Ivančna Gorica

Tel: 01/ 7887-162

Poslovalni čas vrtca: od 6.00 do 16.30
Vodja enote: Tina Avbar
9 oddelkov

22.12.2009 smo odprli vrtec Marjetica. Otroci so vanj vstopili 01.01.2010. V vrtec Marjetica je vključenih 136 otrok iz občine Ivančna Gorica in vključuje otroke od 1. do 4. leta starosti.

Oddelek  1-2 let (14 otrok) z vzgojiteljico Romano Trontelj in pomočnico Špelo Gorjup.

Oddelek  2-3 let (14 otrok) z vzgojiteljico Nino Tori in pomočnico Heleno Kolar.

Oddelek  3-4 let (17 otrok) z vzgojiteljico Katjo Bregar in pomočnico Laro Zupan.

Oddelek  3-4 let (19 otrok) z vzgojiteljico Vanjo Požun in pomočnico Tadejo Masle Klemenčič.

Oddelek  2-3 let (14 otrok) z vzgojiteljico Marjeto Čož in pomočnico Branko Majo Zorko.

Oddelek  3-4 let (19 otrok) z vzgojiteljico Renato Vrabac in pomočnico Vesno Bobnar Kamnikar.

Oddelek  2-3 let (14 otrok) z vzgojiteljico Tino Avbar in pomočnico Andrejo Zupančič.

Oddelek  2-3 let (14 otrok) z vzgojiteljico Barbaro Kavšek in pomočnico Melito Sotlar.

Oddelek  2-3 let (14 otrok) z vzgojiteljico Nadjo Pristavšek in pomočnico Ines Tomažin.

 

Dislociran oddelek na Muljavi:

  • 3-6 let (21 otrok)
    Vodi ga vzgojiteljica Marijo Sever s pomočnico vzgojiteljice Tjašo Jakomin. Sočasnost zagotavlja pomočnica vzgojiteljice Katarina Nose.

Pomočnice vzgojiteljice za pokrivanje sočasnosti so: Tatjana Šparovec, Lana Matoz in Nina Tušek.
Vrtec ima sodobno lastno kuhinjo in pralnico, v kateri opravljajo svoje vsakodnevno delo Marija Kralj, Karmen Kotar, Darinka Škrabec, Branka Črček in Helena Rokavec. Za čistočo skrbijo Marija Godec, Katarina Mahne in Marija Zajc.

Vodilo dela in življenja v vrtcu je nacionalni dokument Kurikulum za vrtce, ki prepoznava temeljna načela in cilje predšolske vzgoje, razumeva otroka, mu dovoljuje razumevati svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnem okoljem.


Vzgojiteljice življenje v vrtcu spretno prepletejo z življenjem v okolju, se vanj vključujejo in prevzemajo vodilno vlogo pri nekaterih prireditvah. 

Vpis v vrtec

vpis v vrtec
Vse podatke za vpis v vrtec najdete tukaj!