Vrtec Ivančna Gorica

Vrtec Marjetica - Matični vrtec

Cesta občine Hirschaid 6
1295 Ivančna Gorica

Tel: 01/ 7887-162

Poslovalni čas vrtca: od 6.00 do 16.30
Vodja enote: Tina Avbar
9 oddelkov

22.12.2009 smo odprli vrtec Marjetica. Otroci so vanj vstopili 01.01.2010. V vrtec Marjetica je vključenih 136 otrok iz občine Ivančna Gorica in vključuje otroke od 1. do 4. leta starosti.

Oddelek  1-2 let (14 otrok) z vzgojiteljico Nadjo Pristovšek in pomočnico Lano Lampret.

Oddelek  1-3 let (14 otrok) z vzgojiteljico Romano Trontelj in pomočnico Vesno Bobnar Kamnikar.

Oddelek  2-3 let (14 otrok) z vzgojiteljico Katjo Bregar in pomočnico Laro Zupan.

Oddelek  2-3 let (14 otrok) z vzgojiteljico Minko Köhler in pomočnico Tadejo Masle Klemenčič.

Oddelek  2-3 let (14 otrok) z vzgojiteljico Marjeto Čož in pomočnico Ireno Kovačič.

Oddelek  2-3 let (14 otrok) z vzgojiteljico Renato Vrabac in pomočnico Andrejo Zupančič.

Oddelek  2-3 let (14 otrok) z vzgojiteljico Tino Avbar in pomočnico Sonjo Lekan.

Oddelek  3-4 let (19 otrok) z vzgojiteljico Barbaro Kavšek in pomočnico Melito Sotlar.

Oddelek  3-4 let (19 otrok) z vzgojiteljico Barbaro Pušlar in pomočnico Heidi Brce.

 

Dislociran oddelek na Muljavi:

  • 3-6 let (21 otrok)
    Vodi ga vzgojiteljica Marijo Sever s pomočnico vzgojiteljice Tjašo Jakomin. Sočasnost zagotavlja pomočnica vzgojiteljice Simona Markovič.

Pomočnice vzgojiteljice za pokrivanje sočasnosti so: Tatjana Šparovec, Tajda Robek in Nina Tušek.
Vrtec ima sodobno lastno kuhinjo in pralnico, v kateri opravljajo svoje vsakodnevno delo Marija Kralj, Ana Kastelic, Zdenka Drobnič, Darinka Škrabec, Branka Miklavčič in Helena Rokavec. Za čistočo skrbijo Amalija Puhek, Katarina Mahne in Marija Zajc.

Vodilo dela in življenja v vrtcu je nacionalni dokument Kurikulum za vrtce, ki prepoznava temeljna načela in cilje predšolske vzgoje, razumeva otroka, mu dovoljuje razumevati svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnem okoljem.


Vzgojiteljice življenje v vrtcu spretno prepletejo z življenjem v okolju, se vanj vključujejo in prevzemajo vodilno vlogo pri nekaterih prireditvah. 

Vpis v vrtec

vpis v vrtec
Vse podatke za vpis v vrtec najdete tukaj!