Vrtec Ivančna Gorica

Organizacijska shema

USTANOVITELJ

Javni varstveni zavod VRTEC IVANČNA GORICA, ki ga je ustanovila Občina Ivančna Gorica 01.01.1997, sestavlja sedem enot -vrtcev, ki poslujejo v devetih različnih hišah. Vrtci se nahajajo na področju občine Ivančna Gorica (povezava: http://www.ivancna-gorica.si )

SVET VRTCA

V skladu z zakonom o zavodih je najvišji organ Svet vrtca, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev ter pet predstavnikov delavcev vrtca. Predsednica Sveta vrtca je Darinka Grabljevec.

Svet vrtca je bil konstituiran 19.04.2017.


SVET STARŠEV

Pomembno vlogo ima tudi Svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev iz vsakega oddelka dnevnega programa našega zavoda (skupaj 38 staršev). Predsednik sveta staršev je g. Robert Koritnik.RAVNATELJICA

Delo v vrtcu vodi ravnateljica Branka Kovaček ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) , ki je hkrati tudi pedagoška vodja (tel. 01/ 7887 -160).

Pri delu ravnateljice pomaga njena pomočnica Branka Kastelic (tel. 01/ 7887 167).KOMISIJA ZA SPREJEM OTROK


deluje v primeru, kadar je kandidatov za vpis v vrtec več, kot je na razpolago prostih mest. Komisijo sestavljajo: predstavnik ustanovitelja, predstavnik delavcev vrtca, predstavnik  ZD Ivančna Gorica in predstavnik Sveta staršev.


STROKOVNA SKUPINA za otroke s posebnimi potrebami

deluje za otroke s posebnimi potrebami, ki so integrirani v redne oddelke vrtca. Njena naloga je priprava in spremljanje izvajanja individualiziranega programa za posameznega otroka s posebnimi potrebami. Strokovno skupino sestavljajo spec. in rehabilitacijska pedagoginja, vzgojiteljica, ki vodi oddelek v katerega je integriran otrok s posebnimi potrebami in starši otroka.SPLOŠNE SLUŽBE

Skupne naloge za vse vrtce opravljajo:

* računovodja Mojca Zupančič - tel: 01/ 7887 - 163.
* tajnik VIZ (obračun oskrbnin)  Jožica Hribar - tel: 01/ 7887 - 162.
* hišnika Matjaž Ferkal - 031 369 588 in Grega Gjerek - 031 369 886.

Vodja zdravstveno higienskega režima in organizatorica prehrane Darja Krznar - tel. 01/ 7887 168.

Svetovalna delavka je socialna delavka Ksenija Ozmec - tel. 01/ 7887 172.

Za otroke s posebnimi potrebami (odločba ZRSŠ) sta na voljo tudi specialna in rehabilitacijska pedagoginja Ana Šuštar in logopedinja Vlatka Kolar.

Poslovalni čas uprave zavoda je od 6.30 do 15.30 ure dnevno.

V posameznih enotah opravljajo svoje delo še kuharice, pomočnice kuharic, perice in čistilke.ODDELKI VRTCA IN STROKOVNI DELAVCI

V letošnjem letu organiziramo 38 oddelkov dnevnega programa predšolske vzgoje in tri oddelke programa "Igralne urice". Slednji program je namenjen otrokom, kateri ne obiskujejo vrtca dnevno, temveč se srečujejo 1 krat tedensko pri igri in ustvarjanju.


V vsakem oddelku delata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, ki sta sočasno prisotni v oddelku 4 ure (oddelki drugega starostnega obdobja) oziroma 6 ur (oddelki prvega starostnega obdobja).

V letošnjem letu  izvajamo naše programe za 701 otrok, za katere skrbi skupno 120 zaposlenih.

 

Vpis v vrtec

vpis v vrtec
Vse podatke za vpis v vrtec najdete tukaj!